6. apr. 2023

Rødt og blått.

Digital kunst. 
Bilde a5110. Mål uten kant 42 x 29,7 cm - med kant 59,4 x 42cm.