lørdag 3. november 2018

Billedkunst - Søndag i Bergen - Norge.

a2015 bilde format A3 - med stor hvit ramme som ikke vises her (se eksempel). Kontakt oss for informasjon.