torsdag 25. oktober 2018

Billedkunst - dame i grønn skog.

a2236 bilde format A3 - med stor hvit ramme som ikke vises her (se eksempel). Kontakt oss for informasjon.