fredag 23. november 2018

Fin gammel årgang - dekorativ kunst.

a2247 bilde format A3 - med stor hvit ramme som ikke vises her (se eksempel). Kontakt oss for informasjon.
Se utsnitt av bildet i format 1:1