mandag 25. juni 2018

Museum og kanoner.

Kanoner ved Marinemuseet i Horten - a1201 - se detaljer...