torsdag 29. juni 2017

Parkert for godt?

Hensatt - venter på bedre tider for jernbanen -bilde  a1055 (Se forstørrelse her)